Sentrumsgruppen skaper liv og røre

Kristian Fredrik Kristiansen fra Boomerang leder sentrumsgruppen i Fredrikstad Næringsforening.

Sentrumsgruppen skaper liv og røre

– Vi er helt avhengige av å jobbe sammen om sentrum for å ha en konkurransedyktig by, sier Kristian Fr. Kristiansen som leder sentrumsgruppen i Fredrikstad Næringsforening. Sentrumsgruppen møtes en gang i måneden for faglig og sosialt treff. De har et budsjett på 630 000,- som går til å skape aktiviteter i sentrum samt å pynte byen med blomster og julebelysning.

– Det er mye mer effektivt og hyggelig å stå sammen. Når vi er flere som sørger for aktiviteter som trekker folk til byen, sier det seg selv at dette også er rimeligere enn om hver butikk skulle gjort dette alene, sier Kristiansen. Vi som driver bedrifter i sentrum er avhengige av at det kommer folk til sentrum, og jo flere som står sammen om å skape aktiviteter, desto mer får vi gjort.

Sentrumsgruppen står bak en lang rekke aktiviteter, som Bylørdager, sykkelens dag og superlangdager, i tillegg til at de har et eget sentrumsmagasin som sendes hjem i postkassen til byens innbyggere, og til hyttefolket om sommeren. 530 000,- er inntekter som medlemsbedriftene i sentrum selv betaler inn via markedsavtaler mens resten er ad hoc inntekter.

– Vi har fått mye positiv respons på aktiviteter i 2013 og gleder oss til å jobbe sammen og gi gass i 2014. Vi har et godt samarbeid med kommunen om opprustingen av sentrum, de har kommet til flere av våre møter og informert om gravearbeidene, og vi har hatt god dialog underveis. Når siste sten er lagt, er vi klare, det vil skje mye i 2014 også, sier Kristiansen.

Ønsker flere velkommen

I sentrumsgruppen er det rundt 70 bedrifter fra sentrum som er med. Alt fra butikker og restauranter til forsikring, bank, treningssentre, grafiske byråer og vaktselskaper tar del i spleiselaget.
– Vi har plass til flere, sier Kristiansen, og ønsker med det velkommen til alle butikker og bedrifter som vil være med. Kristiansen oppfordrer interesserte til å ta kontakt med ham på kristian@boomerang.no eller på telefon 920 44 431. Hver siste tirsdag i måneden kl. 08.00-09.45 er det frokostmøte for bedriftene i sentrum.

 

Lukk