Skal bli landets mest næringsvennlige kommune

Hege Aatangen

Skal bli landets mest næringsvennlige kommune

Det var ny næringsplan som hadde fokus denne morgenen, med flere forskjellige innfallsvinkler. Hvordan har utviklingen vært, hva ønsker vi nå og hvor er de store utfordringene. Først ute var Hege Aatangen, avdelingsleder for samfunnsenheten i NAV, som presenterte Bedriftsundersøkelsen 2019.

– Vi har hatt fokus på Viken, som vi har delt opp i Øst-Viken og Vest-Viken, og sammenlignet med nasjonale resultater. Undersøkelsen viser at vi fremdeles har færre sysselsatte og høyere arbeidsledighet sammenlignet med både Vest-Viken og resten av landet.

Hvordan få unge til å velge etterspurt utdannelse

Når bedrifter søker etter nye ansatte, svarer hele 21 prosent av de ikke får tak i den kompetansen de etterspør. Særlig er dette synlig innen bygg og anlegg, helse, ingeniør- og ikt-fag.

– Det hemmer konkurransekraft og innovasjon at enkelte næringer mangler arbeidskraft. Så hva gjør vi for at unge skal velge å utdanne seg innen disse næringene? Dette er en jobb vi må gjøre sammen, avsluttet Aatangen.

Hva er oppnådd?

Næringsforeningens Kjell Arne Græsdal overtok med å gi oss et innblikk i næringsplanen så langt, og hva partnerskapet med kommunen har oppnådd.

– Det hele startet i 2012, da interessen og forståelsen for byens næringsliv var relativt lav. Prosessen vi satt i gang lovte bedre tider, og involverte 40 ledere og et samarbeid med kommunen med bred politisk forankring. Innsatsområdene var og er omdømme, transportsystem, urbanitet og arbeidsplassutvikling.

Syv år har gått, og mye har skjedd. Ikke minst har kommunen tatt på seg rollen som vertskap for næringslivet, noe som bekreftes i en uttalelse fra ordfører Jon-Ivar Nygård;

– Vi har ambisjoner om å bli landets mest næringsvennlige kommune.

Fredrikstad, en næringsvennlig kommune

Tilbakemeldinger underveis og en pågående spørreundersøkelse sendt ut til medlemmer av næringsforeningen underbygger at vi er på riktig vei;

– Det viser en forbedret oppfatning av fredrikstad som næringsvennlig kommune. Samtidig er det mange som bekrefter at Fredrikstad Næringsforening har lykkes med å sette vekstambisjoner på dagsorden.

Nærings- og sysselsettingsplan

Avslutningsvis forklarte næringssjef i Fredrikstad kommune Helge Hasvold litt om hva det bør fokuseres på og hvordan man kan sikre bred deltagelse i utforming og gjennomføring av ny plan.

– For å få en god medvirkningsprosess må den være relativt lite ressurskrevende og gi mulighet for å velge forskjellige former for medvirkning over tid. Vi jobber for å treffe bredt, med møter med alt fra bedrifter, til pendlere og arbeidsledige.

Utgangspunktet for ny næringsplan er gjeldende plan pluss strategiske føringer fra samfunnsdelen i tillegg til nye regionale mål og strategiske nye innspill. Den nye planen vil også få en ny og mer oversiktlig struktur.

– Dette er ikke bare en næringsplan, men og en sysselsettingsplan. Vi er vertskap for næringslivet men også en næringsaktør som kan stimulere til nyskapning og vekst. Målet vårt er å vinne den nye NHO-prisen som god næringsaktør for næringslivet, mange år på rad. Det vi er midt i nå er en medvirkningsprosess som favner bredt. Og vi er godt i gang. Vi regner med å ha det meste på plass før sommeren.

Attraktiv næringsdestinasjon

I en spørsmålsrunde i salen etterpå påpekte Armand Åsheim, regiondirektør i Multiconsult, at den enkleste måten å skape vekst var vekst i eksisterende bedrifter, som det var nikkende enighet om i salen. Før Steinar Frølandshagen, regiondirektør i OBOS, fikk siste ordet:

– Vi er flinke til å markedsføre oss, men kan bli bedre til å markedsføre oss som en attraktiv næringsdestinasjon. Det er viktig å få frem vår lokale kompetanse og de ressursene vi besitter så vi tiltrekker oss bedrifter på utkikk etter nye steder å etablere seg.

Lukk