Om Fredrikstad Seafood med Østfoldbenken

F.v: Erik Heim (Fredrikstad Seafood)

Om Fredrikstad Seafood med Østfoldbenken

Fredrikstad Næringsforening fikk taletid på Østfoldbenkens møte. Det handler blant annet om å bistå med bedriftsetablering i regionen når Fredrikstad Seafood skal søke konsesjon om landbasert fiskeoppdrett.
– Små endringer i regelverket må til for at dette skal bli mulig, derfor var det viktig å forberede Østfoldbenken på sakskomplekset knyttet til dette, sier Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening.

I utlandet er de i gang med fiskeoppdrett på land, men regelverket i Norge er ikke klart for dette. Det haster for Norge å gjøre noe med regelverket, og næringsforeningen vil ta opp tråden også med de som ikke kunne møte på Østfoldbenken denne dagen.

Les også «Oppdrettslaksen kan sprelle på Øra om få år»

Lukk