UNG og lovende kveld

Rundt 50 unge og lovende deltok på UNGs aller første møte 28. mai 2014.|||||||||||||||

UNG og lovende kveld

Med god sommerstemning og stor oppslutning var det klart for næringsforeningens aller første møte i UNG (UngNettverksGruppe). UNG skal være et nettverk der unge i Nedre Glomma, med interesse for samfunn og næringsliv, kan knytte faglige og sosiale relasjoner.
– Vi fikk tilbakemeldinger om at initiativet er godt, og jeg tror mange knyttet nye kontakter allerede på første møte, sier Lillann Just Aas fra arbeidsutvalget i UNG.

Først ut på møtet var ordfører Jon-Ivar Nygård som snakket ærlig om tingenes tilstand i Fredrikstad, spesielt knyttet til utfordringer en lavinntektskommune står ovenfor. Løsningen ligger i å få flere inntekter til fellesskapet.
– Muligheten ligger i samhandling mellom kommunen, næringslivet og befolkningen, sa Nygård. Han mener byen er på et vippepunkt, hvor flere positive trekk tilsier at kommunen er på rett kurs. Noe av det viktigste blir å skape flere arbeidsplasser.

– Kunnskap som deles vokser fortest, sa daglig leder i Fredrikstad Næringsforening, Kjell Arne Græsdal. Forsker Synnøve Rubach fra Østfoldforskning, dro forsamlingen gjennom et svært interessant rollespill om ulike roller i et nettverk, og det ansvaret man har som deltaker i et nettverk.

– Jeg synes vi fikk en bra rød tråd gjennom kvelden, og et vellykket arrangement for de rundt 50 deltakerne, sier Aas. De øvrige fem i arbeidsutvalget er Marie Helene Juliussen, Henriette Næss Forsetlund, Martin Tollefsen og Eivind Sønsterud. Neste treff blir 4. september. Les mer om UNG

Lukk