juni 2014

– Det er historisk hvordan næringslivet har fått gjennomslag på innholdet i næringsplanen. Nå gjenstår det at tiltak faktisk blir prioritert og finansiert, sier Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening. Næringsforeningen har meldt inn rundt 30 medlemmer som har bidratt i arbeidet underveis, og daglig leder og styreleder i næringsforeningen har deltatt i

87,4 % har gitt Fredrikstad Næringsforening terningkast mellom 4 og 6 for næringsforeningens rolleutøvelse etter første driftsår. Resultatet imponerte styret da de ble forelagt undersøkelsen i styremøte. – Resultatet viser at medlemmene setter stor pris på arbeidet som er gjort i Fredrikstad Næringsforening første år som ny næringsforening, sier daglig leder Kjell Arne Græsdal.

Hvordan bedrifter skal få oppmerksomhet endrer seg, og den digitale arenaen gir mange muligheter. – Det er større sjanse for gjennomslag hos mor gjennom en blogg en fredagskveld enn via TV-reklame, sa Magnus Kristiansen, byråleder hos Inpublish. Han ledet medlemmer i næringsforeningen gjennom trender og strategier på digitale flater.

Å arrangere 5 Bylørdager i året i Fredrikstad sentrum er bakteppet for Bylørdagsgruppa. Hver Bylørdag har eget tema med tilhørende aktiviteter, og butikkene frister gjerne med ekstra tilbud. – Bylørdagene trekker flere folk til byen, og da drypper det på alle. Det er lov å samarbeide selv om man er konkurrenter, og derfor står Torvbyen og

Lukk