Biobe

Bjarte Haldorsen i Biobe.

Biobe

Plastprodusenten har i år signert sin største kontrakt siden oppstarten i 1947.

Navn/tittel: Bjarte Haldorsen, daglig leder

Firma: Biobe AS, 40 ansatte

Etablert: 1947

Bedriftens hovedoppgaver:

Underleveranser av komponenter/produkter i plast til industri. Bedriften er både utvikler og produsent.

Hva er det beste og det verste med å drive bedrift?

Det beste er muligheten til å skape noe, se at vi lykkes som resultat av strategiene 🙂 Og sammen med kolleger og kunder lage løsninger som skaper nye produkter.

Det verste er når vi må nedbemanne og fortelle kolleger at vi må si de opp.

Hva opptar dere mest akkurat nå?

Effektivisere driften, automasjon og gjennomføre solgte prosjekter innenfor avtalt tidsrammen.

Hvilken historie fra bedriften liker du best å fortelle?

Vi har faktisk to gode historier å fortelle om dagen:

Biobe vil for første gang på 10 år ta inn lærlinger. Vi vil ha to lærlinger fra høsten av.

Med en eksportandel av varene vi selger på ca. 70 % falt salget sterkt i 2008, og nivået har vært lavt etter dette. Men ved hard og fokusert jobbing peker pilene oppover, og vi har nå en ordrereserve på over 35 millioner kroner 🙂 Vi har i år fått selskapets hittil største enkeltordre på over 1 mill EUR!

Hvem i næringslivet synes du gjør et godt stykke arbeid for tiden?

Det er veldig mange som gjør en god jobb. Jeg vil nok fremheve alle de små og mellomstore bedriftene som få vet om og hører om. Det er mange gode bedrifter som sysselsetter mange mennesker og skaper gode resultater.

Hva er dere skikkelig gode på?

Vi er skikkelig gode på å lage løsninger med logistikk og produksjon som kunden etterspør, til riktig pris.

Les mer på www.biobe.no

 

Flere medlemsprofiler

Lukk