Brødr. Bøckmann AS

Arild Bekken

Brødr. Bøckmann AS

Selskapet som ble startet av to brødre (Gunnar og Edgar), som blant annet bygde opp Europas mest moderne isolerglassfabrikk før de solgte virksomheten til Saint-Gobain i 1993, er i dag involvert i eiendom, hotell og restaurant, golfdrift og camping. Noen spennende investeringer, blant annet i landbasert lakseoppdrett, har de også.

Navn/tittel: Arild Bekken, daglig leder

Firmanavn + antall ansatte: Brødr. Bøckmann AS – 25 ansatte og i tillegg er det 55 ansatte i datterselskapet City Hotel Fredrikstad AS (Scandic City)

Etablert: 1962

Bedriftens hovedoppgaver
Utvikling og utleie av våre eiendommer, hovedsakelig næringseiendommer. Vi har samarbeidet tett med andre aktører for å revitalisere gågata som et handels- og treffsted, blant annet med oppgraderingen av Citykvartalet. Vi bruker også mye ressurser for å bidra til å realisere Fredrikstad kommunes visjon om Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad. Et område med mye potensiale og som er i ferd med å bli en perle både for lokalbefolkningen og tilreisende.

Våre eiere har et stort engasjement til å bidra til at byen kommer enda mer på kartet. Både som turistdestinasjon, næringsvennlig by og ikke minst en attraktiv by å bo i.

Hva er det beste og verste med å drive bedrift?
Vi ønsker oss alltid fornøyde leietakere. Vi er også opptatt av å bidra til at byen utvikler seg.

Det som kan være krevende i vår hverdag, er saksbehandlingstider på ulike prosjekter. Vår styreleder Gunnar S. Bøckmann har tidvis prosjekter han ønsker å gjennomføre, og han er svært utålmodig når det gjelder tid. Kommunale behandlings- og godkjennelsesprosesser tar selvsagt noe tid.

Hva opptar dere mest akkurat nå?
Vi har flere prosjekter gående. Utbygging av Scandic City er bebudet og vi ønsker fortgang i denne prosessen. Byen behøver flere hotellsenger og ikke minst en ny større konferansesal, og vi mener at en ny blokk mot Bryggeriveien er spennende.

Vi arbeider også med videre utvikling av Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad. Vi har flere søknader inne til behandling for dette formålet. Selskapet har allerede investert 65 MNOK i området, og vi ønsker fortsatt å bidra i dette prosjektet. Det avhenger riktignok av et fortsatt godt samarbeid med kommunen.

Oppstarten av lakseoppdrett i Fredrikstad Seafoods er selvsagt noe vi også følger nøye med på som investor. I skrivende stund er den første smolten i anlegget, og det blir spennende å følge utviklingen. Det som i utgangspunktet var et Fredrikstad-prosjekt med lokale investorer, har jo senere utviklet seg til å bli en internasjonal satsing. Anleggene i Danmark er i gang, og nå venter man på klarsignal på bygging av det første anlegget i USA.

Hvilken historie fra bedriften liker du best å fortelle?
Å arbeide for en gründer er spennende, og etableringen av golfbanen på Østsiden er jo typisk for vår styreformann.

Planene for en bane var lagt, Fredrikstad Golfpark AS var etablert og flere investorer var klare. Utfordringen var at ingen banker ville være med, og uten finansiering stoppet alle planer opp. Gunnar S. Bøckmann bestemte seg der og da at han ville finansiere dette selv og satte i gang prosjektet. Det var mildt sagt mange humper i veien underveis, men etter svært mye arbeid og alt for store kostnadsoverskridelser sto banen klar i 2012. Uten vår styreformanns sterke gjennomføringskraft hadde ikke det fantastiske golfanlegget stått der i dag.

Hvem i næringslivet synes du gjør et godt stykke arbeid for tiden?
Det arbeides godt på flere fronter, og vi ser en by i sterk utvikling. Værste har gjort en formidabel jobb for å utvikle FMV-området, og både Fredriksborg og Sander Grundvig bidrar sterkt i å utvikle og fornye byen vår.

Jeg har også lyst til å gi honnør til ordfører Jon-Ivar Nygård og hans kolleger. Vi opplever dem som næringsvennlige og som vi kan ha gode og konstruktive diskusjoner med.

Hva er dere skikkelig gode på?
Vi håper at vi oppfattes som pålitelige utleiere, og som våre leietakere kan prate med. For våre andre aktiviteter er vi opptatt av å gi gode kundeopplevelser og yte god service. Vi har mange dyktige ansatte som arbeider hardt for at kundene skal trives enten det er på hotellet, restauranten, kulturscenen, campingplassen eller på golfbanen.

 

Flere medlemsprofiler

Lukk