LCA.no

Trond Edvardsen er majoritetseier og daglig leder i LCA.no.

LCA.no

I tillegg til å hjelpe fremoverlente og miljøbevisste kunder til å dokumentere miljøeffekten på deres produkter eller tjenester, er Trond Edvardsen og Fredrikstadbedriften LCA.no i gang med en offensiv vekststrategi i eget selskap.

Navn/tittel: Trond Edvardsen, majoritetseier og daglig leder

Firmanavn + antall ansatte: LCA.no, 10 fast ansatte

Etablert: Vi ble etablert i 2016, den gang som en kommersialisering av LCA-analysen i Østfoldforskning (nå Norsus). Etterhvert ble etterspørselen etter miljødokumentasjon så stor, bærekraft er heldigvis i vinden, at Norsus så seg om etter en mer kommersiell, profesjonell eier. Som daglig leder i Østfoldforskning hadde jeg sammen med et knippe andre ansatte vært med på hele reisen, så jeg tok sats og kjøpte selskapet i 2019.

Bedriftens hovedoppgaver

Salg, utvikling og drift av skybasert tjeneste for generering av miljødokumentasjon. Litt enkelt sagt kan du si at vi dokumenterer miljøpåvirkningen til et produkt eller en tjeneste i et livsløpsperspektiv. Alt fra alle elementene i store bygg til frakt og transport til matsvinn for å nevne noe. Stadig flere er opptatt av det reelle miljøavtrykket på det de leverer og gjør.

Hva er det beste og det verste med å drive bedrift?

Det beste er å se at det vi gjør faktisk betyr noe for miljøet, at vi bidrar til mer bærekraftige forretningsmodeller. Vi hjelper andre med å bidra på sine bærekraftsmål, det er en god følelse. Det er utelukkende positivt å drive bedrift, men det kan være frustrerende å tenke på at man alltid gjerne skulle gjort enda mer for enda flere.

Hva opptar dere mest akkurat nå?

Å hjelpe de fremoverlente og miljøbevisste kundene våre! I en tid hvor kravet til å dokumentere miljøeffekten av et produkt eller tjeneste gjør seg gjeldende i de fleste deler av næringslivet er vi heldige og får bidra i mange forskjellige bransjer. Vi har lagt en offensiv vekststrategi i samarbeid med styret og rigger oss for å vokse både som organisasjon og i antall kunder.

Vi har et unikt produkt som er etterspurt samtidig som vi er godt kapitalisert, det gir oss et godt utgangspunkt for å vokse videre både i Norge og Europa for øvrig – vi er heldige og har et grenseløst produkt.

Hvilken historie fra bedriften liker du best å fortelle?

Hjelp, denne var litt vanskelig… men jeg har selv stor glede i å tenke på hvordan LCA.no ble til, ut av et anerkjent forskningsinstitutt og hvordan det nå lever videre på egne bein takket være et knippe nøkkelpersoner som har vært med helt fra starten av. Gjengen i LCA.no har alle et voldsomt engasjement og iver, men uten Ole og Mie som også trodde på selskapet og ble med da jeg kjøpte det, hadde det aldri gått. For det er jeg dem evig takknemlig.

Hvem i næringslivet synes du gjør et godt stykke arbeid for tiden?

Mange i regionen gjør en meget god jobb. Jeg er spesielt imponert over det arbeidet Værste sammen nettverket sitt gjør for å skape en attraktiv bydel til glede for alle, både næringsliv og beboere.

Hva er dere skikkelig gode på?

Vi er gode på å få bedrifter av alle størrelser ikke bare til å lage den påkrevde dokumentasjonen, men også faktisk forstå den. Det er en fornøyelse å se at systemet vårt raskt blir mer brukt til forbedring og innovasjon enn å dokumentere.

Les mer om LCA.no

Flere medlemsprofiler

Lukk