OBOS Østfold

Steinar Frølandshagen hos OBOS Østfold.|Steinar Frølandshagen hos OBOS Østfold.

OBOS Østfold

Oppfyller folks boligdrøm.

Navn/tittel: Steinar Frølandshagen, regiondirektør

Firma: OBOS Østfold, 40 ansatte

Etablert: 1946

Bedriftens hovedoppgaver: Være Norges ledende boligselskap – Oppfylle folks boligdrøm ved å skaffe dem gode hjem – Være Norges mest attraktive medlemsorganisasjon.

Hva er det beste og det verste med å drive bedrift?

Det beste: å oppfylle de ønsker og forventninger som ansatte, medlemmer og samfunnet for øvrig, har til virksomheten.
Det verste: å fatte beslutninger som innebærer at noen føler skuffelse.

Hva opptar dere mest akkurat nå?

  • Årsavslutninger for våre borettslag
  • Gjennomføring av pågående byggeprosjekter

Hvilken historie fra bedriften liker du best å fortelle?

Etter at vi ble fusjonert med OBOS får vi like mange nye medlemmer per kvartal som vi tidligere fikk per år. Vi synes det er en god bekreftelse fra markedet på at beslutningen om fusjon var riktig.

Hvem i næringslivet synes du gjør et godt stykke arbeid for tiden?

Alle som på en engasjerende og positiv måte setter byen vår på kartet.

Hva er dere skikkelig gode på?

Alt som har med bolig å gjøre.

 

Flere medlemsprofiler

Lukk