Archive

24. april, 2013 @ 14.00 - 19.00 - Foredragene: Markedet - for godt til å være sunt Hvilke statlige og regionale føringer påvirker lokale beslutninger? Hva produseres i regulerings- og byggesaksavdelingen? Ønsker og forventninger til kommunale godkjenningsprosesser   Konferansen avsluttes med middag kl 17.30. Pris kr 600,- inkl. middag. Påmelding til Marianne Møgster, mm@fredrikstad-nf

15. mai, 2013 @ 19.00 - Hvordan kan Fredrikstad vinne - kampen om å få bedrifter til å etablere seg her? - konkurransen om å få kompetente innflyttere til å bosette seg i Fredrikstad? - slaget om rett og slett å bli den mest attraktive regionen utenfor Oslo? Knut Vareide fra Telemarksforskning har i 10 år forsket på  norske regioners attraktivitet. Hva er drivkreftene som gjør [...

27. mai, 2013 @ 8.00 - 10.00 - - vi ser inn i krystallkulen Det er mye forandring på gang i Fredrikstad. Hvordan vil byen påvirkes av dette, og hvordan blir byen for deg som næringsdrivende om 10 år? Hvilke konsekvenser får for eksempel ny elvemetro som binder gamlebyen og sentrum sammen, og hva med den nye bydelen som vokser fram på Værste? [...]

05. juni, 2013 @ 16.00 - 18.00 - Hvem er vi i dagens industribedrifter? Vi bør bli mer åpne og mer synlige. Fagutvalg industri har tro på at de bedriftene som er åpne, vinner. Vi bør bli synlige i distriktet og synlige for hverandre for å skape synergier. Sammen kan vi lære, påvirke og innovere. En ny mulighet har utviklet seg på Hydrogenfabrikken. Krysningspunktet [...]

12. juni, 2013 @ 17.00 - 19.00 - Om IT-trender ledelsen bør kjenne til, hvordan IT kan bidra til verdiøkning for bedriften mm. Tormod Fjeldberg (Capgemini), Patrick Braseth (BackITup) og Tore Berntsen (Evry) gir oss informasjonen vi trenger for en fullgod IT-hverdag.   Tid: Onsdag 12. juni kl. 17.00-19.00. Vi mikser faglige foredrag med mat og mingling. Sted: Handelsstanden, Nygaardsgata 5

20. august, 2013 @ 17.30 - 19.00 - Det nye østfoldsykehuset på Kalnes i Sarpsborg blir på hele 85 500 m2. God funksjonalitet og logistikk er nøkkelbegreper i prosjektet. Det er lagt vekt på at sykehuset skal representere god samtidsarkitektur, fremtidsrettede løsninger og tiltalende lokaler for alle brukere av anlegget. AF gruppen er et ledende entreprenør- og industrikonsern som har inngå

27. august, 2013 @ 8.00 - 9.45 -   Med doktorgrad i nettverksbygging Nettverk er viktig for næringsutvikling og innovasjon, men hva skal til for at bedrifter skal få igjen noe for innsatsen? Synnøve Rubach fra Østfoldforskning har tatt doktorgrad på nettverk mellom bedrifter. Hun forteller hvordan du bør jobbe med nettverking for å få mest mulig ut av innsatsen.   Bli med [...]

04. september, 2013 @ 8.00 - 10.00 - I følge NHO-direktør Petter Haas Brubakk er et rigid regelverk og skatte- og avgiftssystemer byrdefullt på norske småbedrifter. Hva kan gjøres? Og, hvordan vil politikerne jobbe for Nedre Glomma og Fredrikstad som største by i Østfold? Vi har invitert Østfolds representanter fra de politiske partiene som er på Stortinget i dag. De holder innlegg om [..

10. september, 2013 @ 10.00 - 15.30 - På konferansen "Find a creator - fra kreativitet til økt omsetning", skal deltakerne inspireres til å benytte kreativitet som verdiskaper. Det blir høykvalitets innledere av internasjonal klasse, framvisning av de beste eksemplene på prosjekter som har skapt verdi på bunnlinjen. Tenk nytt gjennom bruk av design, kommunikasjon og teknologi! På programmet

19. september, 2013 @ 14.30 - 16.30 - BIM: BygningsInformasjonsModellering. Vil du delta i BIM Verdinettverk Østfold? Velkommen til informasjonsmøte om bedriftsnettverk, et samarbeid mellom BIM Center, Innovasjon Norge og Fredrikstad Næringsforening. BIM-kompetanse er en sentral konkurransefaktor i utviklingen av en kunnskapsbasert byggenæring. Målsettingene med prosjektet er å skape bedre o

Lukk