Glemmen videregående skole

Gunhild Rosnes sammen med lærerne Thomas Skeie og Thor Gøran S. Pettersen på bilfag.

Glemmen videregående skole

Skaper varig verdi for unge mennesker og samfunnet, og inngår partnerskapsavtaler med næringslivet for å bidra i næringsutviklingen.

Navn/tittel: Gunhild Rosnes, rektor

Firma: Glemmen videregående skole, ca. 300 ansatte

Etablert: 1955 (Interkommunale yrkesskolen)

Bedriftens hovedoppgaver:

Videregående opplæring.

Hva er det beste og det verste med å drive bedrift?

Det beste med å drive en bedrift er å skape noe av varig verdi som har betydning for unge mennesker spesielt, men også for vår samfunnsutvikling. For oss som skole ligger den verdien i å utvikle hele mennesker med en faglig og kulturell ballast som gir dem et solid ståsted i livet. Det verste er å se de enkelttilfellene der vi må innse at vi ikke lykkes.

Hva opptar dere mest akkurat nå?

Nå er all oppmerksomhet rettet mot å få til en god skolestart for elevene, til tross for en pågående streik. De første ukene av skoleåret har stor betydning for kvaliteten på resten av skoleåret. Heldigvis har vi god rutine på nettopp det, og mange dyktige og erfarne medarbeidere som gjør en strålende jobb i møte med elevene.

Hvilken historie fra bedriften liker du best å fortelle?

De beste historiene får jeg fra elever og lærere som forteller sine historier om når de har lykkes sammen. Særlig når utgangspunktet har vært krevende for alle parter og hvor du ser gleden og stoltheten i øynene på unge mennesker som har klart noe de kanskje ikke trodde de skulle greie. Jeg har ferske eksempler fra sommerskolen i år. Elever som nærsagt aldri har lykkes i matematikk, men som i løpet av noen uker nå i august jobber hardt, og endelig får bestått karakter. Da blir jeg glad og stolt av elevene og av lærerne.

Hvem i næringslivet synes du gjør et godt stykke arbeid for tiden?

Den er vanskelig, for det er mange gode virksomheter i Fredrikstad. Vi har i mange år hatt gleden av å samarbeide med mange næringslivsparter i byen knyttet til våre yrkesfag. Jeg synes jo Fredrikstad kommunes byutvikling og ikke minst skolebygg har imponert meg. Vi som er inne i prosjektering av nye skolebygg i Fredrikstad ser oss jo stadig rundt etter inspirasjon. Nye spennende og innovative miljøer som Wiik & Walsøe er jo fantastisk dyktig, de har jo virkelig markert seg nasjonalt og internasjonalt. Både næringsutviklingen på Øra og Verftet gir inspirasjon til nytenkning. Fredrikstad trenger en aktiv næringsutvikling, og det er en av grunnene til at vi som skole satser på å videreutvikle partnerskapsavtalene våre. I år har vi inngått en ny avtale med Mills i kjølvannet av fabrikkåpningen i våres.

Hva er dere skikkelig gode på?

Her må jeg fremheve vår kultur som er preget av positive folk hvor fellesskapet står sterkt. Vi er skikkelig gode på å løse de plutselige utfordringer som blir servert oss. Vi er også skikkelig gode på å skape et trygt og utviklende skolemiljø med en romslighet som gir plass for alle. Her er hver og en av våre gode medarbeidere uvurderlig.

Les mer om Glemmen videregående skole

 

Flere medlemsprofiler

Lukk