The Adecco Group

Cate Munch Ditlefsen er distriktssjef hos Adecco Søndre Viken.

The Adecco Group

500 medarbeidere i faste stillinger! Cate Munch Ditlefsen leder Adecco Søndre Viken – Fredrikstadkontoret er et av selskapets største kontorer i Norge. Men visste du hvordan det hele ble til? Det står en Widerøe-kvinne bak selskapet som ble dannet i 1948.

Navn/tittel:  Cate Munch Ditlefsen, distriktssjef

Firmanavn + antall ansatte:  The Adecco Group. Vi er 16 ansatte i Adecco Søndre Viken + 500 medarbeidere i faste stillinger, som jobber for oss ute hos våre samarbeidspartnere i vårt område.

Etablert:
Det hele startet i 1948 med Else Widerøe (søsteren til grunnleggeren av flyselskapet Widerøes) med firmaet Contact Service. Hennes forretningsidé var å formidle sekretærjobber til utlendinger som kom til Norge under og etter krigen. Sønnen hennes tok over og etablerte Norsk Personal i -84, og i -97 kjøpte amerikanske Olsten seg inn i selskapet, og endrer navn til Olsten Norsk Personal.
I 2001 ble Olsten Norsk Personal Norden solgt til den gangen verdens største leverandør av bemanningsløsninger, og slik ble Adecco i Norge til.
I Fredrikstad etablerte selskapet seg 1986, og neste år feirer vi 35 år i Søndre Viken!

Bedriftens hovedoppgaver:
I dag er vi et av Norges største selskap innen bemanning. Størrelsen er neppe det viktigste verken for oss, våre medarbeidere eller våre kunder, men det er størrelsen som resulterer i at vi kan levere medarbeidere til de fleste store og små bedrifter i vårt marked. Vi har stadig et bra tilsig av medarbeidere som ønsker å jobbe hos oss, nettopp fordi vi har mange spennende jobber å tilby.

Vår hovedoppgave er å lytte til og innfri ønsker og krav våre forbindelser har, enten det er kunder, medarbeidere, fagforeninger eller andre vi samarbeider med.

Hver dag jobber vi med å matche gode kandidater mot svært ulike og spennende oppdrag hos våre kunder. En kandidat skal ikke bare være faglig dyktig. Vedkommende må også passe inn hos i miljøet hos oppdragsgiver. Dette er noe vi prioriterer svært høyt og noe vi stadig får gode tilbakemeldinger på at vi lykkes med.

Vi har høy gjenkjøpsrate hos våre kunder, og det gjenspeiler sannsynligvis den solide erfaringen vi har, som igjen gjør at vi kjenner våre kunder og deres behov godt.

I Søndre Viken jobber vi med oppdrag som gjenspeiler det arbeidsmarkedet som finnes i gamle Østfold. Vi har spesialisert oss med egne team innen lager/logistikk, lettere industri, merkantil sektor, pedagogisk personell og bygg og anlegg. Vi har også 50 avdelingskontor spredd utover landet, og samarbeid på tvers av avdelinger og fagområder gjør at vi finner løsninger raskt og effektivt.

Adecco Søndre Viken er et av Adeccos største kontor sett bort fra Oslo, Bergen og Trondheim, og vi har nå nylig flyttet tilbake til Fredrikstad og Wilbergjordet, etter 5 år på Grålum.

I tillegg til bemanningsløsninger kan vi bistå våre kunder dersom de ønsker karriereveiledning for ansatte, eller om de har utfordringer rundt permitteringer eller nedbemanning i bedriften. Vi er også en betydelig aktør for de bedriftene som ikke får tak i relevant kompetanse og arbeidskraft i eget område eller i Norge.
Det fagfeltet som øker mest hos oss om dagen er fastrekruttering.
Her har vi delt segmentet vårt i to deler:

Adecco Select kan bistå med rekruttering til faste stillinger innen de fleste områder og på de fleste nivåer.
• Vårt rådgivingsselskap Badenoch & Clark jobber med search og rekruttering til tyngre prosesser som topplederstillinger, spesialiststillinger og styreverv.

Til sammen har vi 3 dedikerte rådgivere lokalt hos oss, som kun jobber med lederutvikling og fastrekruttering.

Hva er det beste og det verste med å drive bedrift?
Oi, det var et litt vanskelig spørsmål, men dersom dere lurer på hva det beste er med å drive en bedrift som Adecco, så er det klart menneskene vi har rundt oss. Kollegaene vi har hver dag på kontoret, som står på for både å hjelpe kunder med deres akutte behov, og ikke minst medarbeidere med å få seg relevant jobberfaring og bedre muligheter for å skaffe seg fast jobb.

Vi må heller ikke glemme de 500 dyktige menneskene vi har ansatt som medarbeidere ute hos våre kunder. Det hjelper ikke med mange kunder og oppdrag, om vi ikke har gode kandidater tilgjengelig. Vi setter utrolig stor pris på våre dyktige medarbeidere som er ute og gjør en fantastisk innsats hos våre kunder hver dag.

Det er en spennende, men til tider krevende og tøff jobb å være medarbeider i Adecco. Selv om alle hos oss har kontrakt med fast ansettelse, så er det stor variasjon i hvordan de jobber. Noen jobber kanskje i et langt svangerskapsvikariat, mens andre får ny arbeidsplass hver morgen.

Selvsagt skulle man ønske at vi kunne gi alle våre medarbeidere en større forutsigbarhet vedrørende når og hvor de skal jobbe, men da kunne vi ikke ha hjulpet alle arbeidsplasser som hver morgen oppdager at en av deres faste ansatte er syke og ikke kan komme på jobb.
Vi har gode sykelønnsordninger i Norge, og det er heldigvis lov å være syk. Veldig mange arbeidsplasser trenger vikar første dag de får fravær, og da kommer våre flinke medarbeidere inn.
Vi mottar hver morgen et snitt på 30-50 slike behov, og både barnehager og produksjonsbedrifter sier de måtte ha holdt stengt til tider om det ikke var for bemanningsbransjen.

Det verste med å drive vår bedrift, opplevde vi kanskje i mars i år, da vi måtte permittere 120 medarbeidere som følge av Corona nedstengingen. I tillegg permitterte vi 40 % av staben vår.
Alle er nå heldigvis tilbake, og nå ser vi bare fram imot at verden blir vaksinert mot covid -19.

Hva opptar dere mest akkurat nå?
Det som opptar oss i bemanningsbransjen mest for øyeblikket, er at det dessverre finnes byråer som ikke er interesserte i å følge de lover og regler som gjelder. De fleste av disse byråene opererer i Oslo-området og i hovedsak innen byggebransjen.

Dessverre har det vist seg vanskelig å stoppe de firmaene som leier ut personell ulovlig, og det har medført at noen krefter dessverre har fordommer mot bemannings bransjen generelt og ikke ser hva vi bidrar med til samfunnet. I bemanningsbransjen er mangfoldet stort. Vi rekrutterer alt fra IT-ingeniører, lærere, sykepleiere og barnehageassistenter. Faglærte og ufaglærte, fulltid og deltid. Nyutdannede, studenter innflyttere og pensjonister.

Både Adecco, bransjen som helhet og NHO mener den seriøse delen av vår bransje vil bidra til å reise norsk økonomi igjen både mens pandemien pågår, og ikke minst når den er over. I den forbindelse er det viktig at næringslivet og ikke minst offentlig sektor benytter firmaer som gir ansatte faste kontrakter, har garantilønn og følger de lover og regler som vi har av hensyn til likebehandlingsprinsippet og arbeidsmiljøloven.

Hvilken historie fra bedriften liker du best å fortelle?
Jeg elsker å fortelle at Adecco alltid har hatt troen på de unge. Vi har derfor annonsert etter kandidater til Norges kuleste sommerjobb – som «konsernsjef» i Adecco, med en månedslønn på 100.000,-, hver sommer siden 2011. Vi har fått inn tusenvis av søkere, og tilbakemeldingene vi har fått fra studentene er at de lære mye av prosessen og at de tilegner seg gode råd og tips for fremtidig karriere. Blant søkerne plukker vi 10 dyktige kandidater, som alle får tilbud om internships for sommeren, men kun en av disse får toppjobben som «konsernsjef».
Ordningen med sommerjobb som «konsernsjef» er nå videreført fra Norge til 48 Adecco-land, og vinneren fra vært land blir med i konkurransen om å få sommerjobben som «øverste leder» i hele Adecco-konsernet.

Hvem i næringslivet synes du gjør et godt stykke arbeid for tiden?
I vanlige tider, ville jeg nok svart de som jobber med byutvikling og infrastruktur i Fredrikstad.
Men nå er vi inne en uvanlig tid, så da vil jeg slå et slag for alle i næringslivet som på en eller annen måte er påvirket av covid -19 om dagen. Bedrifter med sviktende salg. Bedrifter med ansatte på hjemmekontor. Bedrifter som har permittert ansatte, eller må stenge ned pga karantene. Det er svært mange næringsdrivende i Søndre Viken som nå har store utfordringer, og vi krysser fingrer for at de fleste greier seg igjennom denne litt annerledes tiden.

Hva er dere skikkelig gode på?
Som tidligere nevnt, har Adecco vært i Østfold-markedet i 35 år til sommeren, og selv om ingen av oss 16 ansatte har vært ansatte så lenge, så har vi i gjennomsnitt over 10 års ansiennitet. Dette medfører at vi kan både vårt fag og vårt marked svært godt. At vi har valgt å spesialisere oss, samtidig som vi er lokale, er en av våre største suksessfaktorer. I tillegg til kombinasjonen vi har med ansatte med lang fartstid + nye unge ansatte.
Vi har kunder som har fulgt oss tett i de fleste av disse årene, og vi får heldigvis nye kunder hver uke.
Selv om vi i Adecco er store i markedet, så har vi selvsagt alltid plass til flere spennende kunder og dyktige medarbeidere.

Les mer om The Adecco Group

Flere medlemsprofiler

Lukk