Tveit & Torgersen Byggmester AS

Bjørn Bagstevold i Tveit & Torgersen Byggmester AS.|Bjørn Bagstevold i Tveit & Torgersen Byggmester AS.

Tveit & Torgersen Byggmester AS

En samfunnsengasjert byggmesterbedrift som var med å rehabilitere Utøya på dugnad, fordi de setter positive holdninger og utvikling av samfunnet høyt.

Navn/tittel: Bjørn Bagstevold, daglig leder

Firma: Tveit & Torgersen Byggmester AS, 16 ansatte

Etablert: 10.10.10

Bedriftens hovedoppgaver:

Selskapets primæroppgaver består i å utføre entreprenør- og byggeoppdrag i tiltaksklasse 1 og 2. Vi bygger nye boliger og hytter, samt gjennomfører rehabiliteringsprosjekter og serviceoppdrag for private, offentlige og profesjonelle aktører, og borettslag.

Hva er det beste og det verste med å drive bedrift?

Det beste med å drive en bedrift er at man får muligheten til å bygge et team av ansatte og se resultatene av hva vi skaper i fellesskap.

Det verste med å drive en bedrift er at mange prosesser tar unødvendig lang tid, som kan resultere i at mulighetsvindu stenges, som igjen kan få store økonomiske konsekvenser for selskapet og utviklingen av samfunnet.

Hva opptar dere mest akkurat nå?

Nå er det ferdigstillelse av tre arkitekttegnede eneboliger som er vårt hovedfokus ved siden av andre større og mindre rehabiliteringsoppdrag. I tillegg jobber vi med tre private reguleringsplaner for boligbygging sentralt i Fredrikstad.

Hvilken historie fra bedriften liker du best å fortelle?

Tveit & Torgersen Byggmester AS og våre ansatte ønsker å være samfunnsengasjerte, påvirke til positive holdninger og utvikling av samfunnet. Jeg føler vi har klart sette sammen et lag av dyktige håndverkere med gode holdninger, og at vi har et godt samhold og samarbeid internt i virksomheten. Dette samholdet og de positive holdningene blant de ansatte, resulterte i at alle ansatte stilte seg til disposisjon da jeg spurte om vi skulle tilby oss å jobbe ca. 600 timer dugnad på Utøya etter tragedien sommeren 2011. Våren 2013 gjennomførte vårt selskap og mine ansatte en dugnad på Utøya, hvor vi  renoverte store deler av hovedhuset.

Hvem i næringslivet synes du gjør et godt stykke arbeid for tiden?

Vår opplevelse er at det er mange som gjør et godt stykke arbeid for næringslivet i Fredrikstad for tiden, men vi opplever at det er lite samhandling og samarbeid mellom næringslivet, politikere og administrasjonen i Fredrikstad kommune for å utvikle Fredrikstad til å bli den foretrukne byen i regionen, som vil tiltrekke oss nasjonale og internasjonale selskaper, kapital og investorer. Derfor ønsker jeg å nevne innsatsen til Fredrikstad Næringsforening spesielt, for å trekke fram en aktør som setter Fredrikstads videre utvikling på agendaen.

Vår opplevelse er at manglende målsettinger, samarbeid og samhandling fører til unødvendige lange og mindre gode prosesser, som i sin tur kan drepe motivasjonen, initiativet og mulighetene for at lokalt næringsliv skal orke og tørre satse. Dette må vi klare å snu sammen, næringslivet, politikerne og administrasjonen i Fredrikstad kommune, for vi har alle et felles ønske og mål om at Fredrikstad skal lykkes og være en by vi er stolt av å leve og bo i.

Vår påstand er: «Det er ingen grunn til at vi ikke skal lykkes med alt vi ønsker å få til i Fredrikstad, det handler bare om samhandling, samarbeid og gjennomføring».

Hva er dere skikkelig gode på?

Vi har en målsetting om å levere 100 % kvalitet i det håndverket vi utfører, holde det vi lover til den prisen og tiden vi har avtalt og gjerne levere litt mer enn det vi lover. Nå hender det at vi påtar oss litt for mye da vi ønsker bistå alle som henvender seg til oss, og det kan resultere i at kapasiteten ikke strekker til, men da forsøker vi å informere godt så kunden skal sitte igjen med en god opplevelse.

 

Flere medlemsprofiler

Lukk