Værste AS

Trond Delbekk

Værste AS

20 år unge – gratulerer til Værste AS som står foran sin største transformasjon så langt! Adm. direktør Trond Delbekk og hans stab jobber hardt for å nå drømmen om at Fredrikstad skal bli en ledende regionby, og trekker spesielt frem én person som har vært sentral i utviklingen av Fredrikstad de siste årene.

Navn/tittel: Trond Delbekk, adm. direktør

Firmanavn + antall ansatte: 
Værste AS, 13 ansatte

Etablert: 1998

Bedriftens hovedoppgaver: Utvikle et byområde på 650 mål i sentrum av Fredrikstad.

Hva er det beste og det verste med å drive bedrift? Det er fantastisk spennende å skape, utvikle og forvalte en bydel som vil bety mye positivt for Fredrikstads befolkning i all fremtid! Ikke noe negativt eller verst med det.

Hva opptar dere mest akkurat nå? Å få realisert det helhetlige byutviklingsprosjektet Værstetorvet, som Fredrikstad så inderlig trenger for å skape vekst, byliv, og for å stoppe den langsiktige handelslekkasjen ut av byen. Herunder få økt tilbud av boliger og boligandelen i sentrum, hvor bare 2 600 av kommunens 81 000 innbyggere bor.

Hvilken historie fra bedriften liker du best å fortelle? At vi drømmer om og arbeider hardt for at Fredrikstad skal utvikle seg positivt, og bli en ledende regionby.

Hvem i næringslivet synes du gjør et godt stykke arbeid for tiden? Ordfører Jon-Ivar Nygård løfter kommunens nivå, og har vært helt sentral for det samarbeid og positive utvikling vi har fått til for Fredrikstads beste.

Hva er dere skikkelig gode på? Våre ansatte skal være blant de beste innen sine disipliner, og vi er gode innen hele verdikjeden på eiendom, som utvikling, bygg, forvaltning, drift og finans.

Les mer om Værste AS

Flere medlemsprofiler

Lukk