Aktuelt

Kjell Arne Græsdal sykler gjerne til og fra jobb når det passer, men innrømmer at piggdekkene ikke er slitt ut etter første vintersesong.

Sykle til jobben og vinn flotte premier!

Fredrikstad Næringsforening har lenge hatt rolle som pådriver for Bypakke Nedre Glomma, og har blant annet plass i referansegruppen. I 2014 deltok næringsforeningen i to møter med samferdselsministeren for å fremme våre synspunkter. Transporten i Nedre Glomma vil øke kraftig i årene som kommer. For å håndtere dette må veinettet bygges ut, men også tiltak for å redusere veksten i biltrafikken skal iverksettes. Sykkel er en av transportformene bypakken skal legge til rette for, og nå sponser bypakken en sykkelkampanje som kjøres fra 21. april til 19. juni.

– Hvis alle sykler til og fra jobb en dag i uka, vil vi redusere antall biler på veien med 20 %, og det er bra både for nyttetransporten som skal effektivt fram, og for miljøet, sier daglig leder i næringsforeningen, Kjell Arne Græsdal. Han har akkurat tatt piggdekkene av sin sykkel, men mener de holder flere sesonger ennå… Les mer »

Knut Vareide fra Telemarksforsking forsker på attraktivitet, og Fredrikstad er en av byene som følges.

Hvor attraktiv er Fredrikstad?

– Dere må få arbeidsplassvekst! Dere kan ikke leve av å toge til Oslo, det er selvskudd, sa forsker Knut Vareide på generalforsamlingen.
– Det er hva dere gjør selv som avgjør næringsutviklingen i Fredrikstad, fortsatte Vareide. Han oppmuntret alle bedriftene til å ha en ekspansiv holdning, hvis alle medlemmene i næringsforeningen tok ett ørlite skritt… Les mer »

Styret fortsetter, sikter mot pallplass

Hele styret i Fredrikstad Næringsforening ønsket gjenvalg. Næringsutvikling i Fredrikstad er interessant for tiden.
– Fredrikstad Næringsforening har satt arbeidsplassutvikling på dagsorden, sa styreleder Trond Delbekk på generalforsamlingen. Få snakket om behovet for vekst i antall arbeidsplasser for to år siden, nå mener Delbekk at tema heldigvis er på agendaen hos mange. Les mer »

En sentrumsleder er på vei til Fredrikstad, og Fredrikstad er på vei ut i landet

To saker ble enstemmig vedtatt i formannskapet, det skal i årene framover handle om utvikling av Fredrikstad sentrum, og kommunikasjon av Fredrikstads fortrinn. Det handler om attraktivitet og posisjonering for Fredrikstad.
– Vi er svært glade for at politikerne står sammen om dette, sier Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening. Begge sakene er realisering av tiltak fra “Kommunedelplan for næringsutvikling i Fredrikstad 2014-2017”, og begge er initiert av Fredrikstad Næringsforening. Les mer »

Rino Skarpnord fra something odd, Tone Langvik fra Provinsen, Inge Bilet fra IBMB og Jørgen Aanonsen fra Netron utgjør teamet bak workshopen.

Stopp opp og tenk

Hverdagene raser avgårde i høyt tempo, salgsmål skal nås, budsjetter skal holdes, kostnader kuttes og kunder skal tilfredsstilles. Tiden strekker sjelden til for de ambisiøse og målrettede, men når tok bedriften seg sist tid til å stoppe opp noen timer for å tenke gjennom planene, veien og målet? Er virkemidlene riktig? Følges planene? Kan bedriften ha godt av nye idéer og impulser? Les mer »

Monika Solbakken hos AOF Østfold.

Tilbud om opplæring i basisferdigheter: data og kommunikasjon

Mange medarbeidere i næringsforeningens medlemsbedrifter har hatt glede av kurs i basisferdigheter.
– Behovet for basiskunnskap er stort, tema kan være sårbart for den enkelte, men gevinsten er stor, sier Monika Solbakken, kompetanserådgiver hos AOF Østfold. Tidligere deltakere har gjort markante framskritt innenfor feltene det undervises i; Word, Excel, internett, e-post og les- og skriv med retteprogrammer. Mestring av basisferdigheter gir motivasjon til videre kompetanseheving, og har for flere vært starten på veien mot et fagbrev eller annen etterutdanning. Les mer »

Engasjement på tidligere UNG-treff.

Møteplassene 2014

I 2014 samlet Fredrikstad Næringsforening medlemmer og andre interesserte hele 39 ganger til felles møteplasser. «Gode møteplasser. Vi skal bruke medlemsmøtene våre til å tilføre og dele kunnskap mellom medlemmene. Møteplassene er faglig rettet, noen er debatterende/deltagende, samtidig som mulighetene for erfaringsutveksling og nettverking styrkes.» står det i næringsforeningen strategiske plan. Lyst til å se hele oversikten over tilbudene i 2014? Les mer »

Kjell Arne Græsdal i Fredrikstad Næringsforening.

Ett år gått, et godt skritt videre

– I næringsforeningens andre driftsår har igangsetting av prosesser innenfor våre fire innsatsområder stått på agendaen. I første driftsår ble arbeidsplassutvikling, transportsystem, urbanitet og omdømme valgt ut som fire prioriterte overskrifter for næringsforeningens aktivitet, etter nært samarbeid med Telemarksforsking som forsker på attraktivitet, sier daglig leder Kjell Arne Græsdal. I 2015 vil det spesielt handle om å få i gang en sentrumsleder, og å starte et større markedsførings- og omdømmeprosjekt for Fredrikstad. Les mer »

Synkarion f.v.: daglig leder Jakob Jordal, prosjektleder Annette Norderhaug, produktsjef Joy Skaugen, programvareutvikler Magne Kaspersen, systemutvikler Tomas Wedberg og prosjektleder Carl Fredrik Vorum.

Nykommerne: Synkarion, Taxisentralen og Swoon

Synkarion utvikler programvarer for bilverksteder og tekniske kontrollører, Taxisentralen er i gang med en bestillingsapp, og Swoon designer nye produkter for offentlige rom. Disse tre er blant de 85 nye medlemsbedriftene i Fredrikstad Næringsforening. Les mer »

I den nyopprettede stillingen som næringsvert møter du Andreas Lervik.

Næringsverten

I september startet Andreas Lervik som næringsvert i Fredrikstad kommune, altså kommunens vert for byens næringsliv. Bedriftene skal merke en forskjell, det handler om et dedikert kontaktpunkt, tilgjengelighet og veiledning. Les mer »

Hos Netron på Hydrogenfabrikken.

Nykommerne: over 80 nye medlemmer i 2014!

Fredrikstad Næringsforening har fått over 80 nye medlemmer hittil i 2014. Det er på tide å vise de fram, og vi starter med Netron som nylig ble omtalt som et av de beste nordiske kreative byråene i Scan magazine (leses ombord på SAS) Les mer »

Steinar Normann er seniorforsker hos Østfoldforskning.

Verdiskaping gjennom støtteordninger

– Bedriftene i Østfold har en jobb å gjøre ved å tilegne seg kunnskap om muligheter for finansiering, sa Steinar Normann, seniorforsker hos Østfoldforskning på medlemsmøte om støtteordninger.

Les mer »

Øivind Aspeng, Hans Petter Hovelsen og Jostein Lunde i legatstyret .

Og vinneren er…

Det blir det inspirasjon og nytte for enhver, når vinnerne av publisitetsprisen og litteraturprisen forteller om sitt arbeid. Øivind Aspeng, Hans Petter Hovelsen og Jostein Lunde gleder seg til å avsløre hvem vinnerne er.

– Nå jobber vi med å finne de rette kandidatene, sa Lunde på møte i legatstyret. På medlemsmøtet 12. november avsløres vinnerne, og de vil fortelle historien om sitt virke. Les mer »

Nærings- og fiskeriministeren etterlyste bedrifter å besøke i en pressemelding i juli 2014.

Nærings- og fiskeridepartementet vil lære om Fredrikstad

Nærings- og fiskeridepartementet ønsket å bli invitert til bedrifter over hele landet. Vi inviterte, og de har plukket ut Fredrikstad Næringsforening og vårt nettverk av bedrifter for nærmere bekjentskap! Les mer »

Tom Søgård fra Byen Vår Drammen delte erfaringer fra Drammens satsing på bytuvikling.

Uten handel intet sentrum. Uten sentrum ingen by.

– Det er en glede for meg å være til stede i Fredrikstad, for det er en av byene vi ser opp til, sa leder i Byen Vår Drammen, Tom Søgård. Bedre start kunne vel neppe medlemsmøtet om tema byutvikling fått. Les mer »

Kjell Arne Græsdal i Fredrikstad Næringsforening.

Bypakke Nedre Glomma må gjennomføres

Melding fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har skapt usikkerhet rundt Bypakke Nedre Glomma. NHO Østfold, Sarpsborg Næringsforening, ordførerne i Fredrikstad og Sarpsborg, fylkesordføreren og Fredrikstad Næringsforening har bedt om et møte med samferdselsministeren. Les mer »

Camilla S. Eidsvold er ansvarlig for året TV-aksjon i Fredrikstad.

Utfordrer næringslivet i årets TV-aksjon

I år skal pengene fra TV-aksjonen gi en million mennesker varig tilgang til rent vann. Tilgang til rent vann dreier seg ikke om å bli utørst, det betyr at mennesker overlever og holder seg friske.

– Næringslivet i Fredrikstad utfordres til å delta i årets næringsstafett, sier Camilla S. Eidsvold som leder TV-aksjonen i Fredrikstad. Den vil gå av stabelen 15. oktober, og denne onsdagen blir bedrifter oppringt og spurt om å bidra. Les mer »

Kristian Fr. Kristiansen leder Sentrumsgruppen i Fredrikstad Næringsforening. Foto: Provinsen

Det er nå det gjelder for sentrum

Forpliktende gårdeiersamarbeid, fortetting og større lokalpolitisk engasjement må til for å styrke sentrumshandelen i norske byer, mener TØI. Vi kunne ikke vært mer enig, og Kristian Fr. Kristiansen, leder av Sentrumsgruppen i Fredrikstad Næringsforening, er blant pådriverne for utviklingen på Fredrikstads vegne. Les mer »

Trond Delbekk

Partnerne ønsker tettere samarbeid

– Dette møtet gir partnerne en ekstra mulighet til å påvirke direkte hva vi jobber med. Vi er interessert i å få meningsbrytning, og en vekting av hva vi skal gjøre mer av og hva vi skal gjøre mindre av, sa styreleder Trond Delbekk da partnerne var invitert til næringsforeningens styremøte. Les mer »

Georg Bjørnson leder infrastrukturgruppen i Fredrikstad Næringsforening

Når hvert minutt koster

– Effektiv nyttetransport kommer næringslivet, forbrukeren og innbyggerne til gode, sier Georg Bjørnson. Han leder Infrastrukturgruppen i Fredrikstad Næringsforening. Bjørnson er utålmodig, og Infrastrukturgruppen jobber for å korte ned tida for å få prosjekter i gang. Hvert minutt på veien blir utgifter som noen må dekke. Les mer »

Næringspolitisk plattform

Politisk arbeid for å skape flere arbeidsplasser

Et samstemt politisk miljø om hva som er utfordringene og mulighetene knyttet til regionens næringsliv, vil gi bedre grunnlag for gjennomføring. Fredrikstad Næringsforening har derfor utarbeidet en næringspolitisk plattform ment for politikere. Målet er å skape flere arbeidsplasser. Les mer »

Kjell Arne Græsdal

Næringsplanen til høring

– Det er historisk hvordan næringslivet har fått gjennomslag på innholdet i næringsplanen. Nå gjenstår det at tiltak faktisk blir prioritert og finansiert, sier Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening.

Næringsforeningen har meldt inn rundt 30 medlemmer som har bidratt i arbeidet underveis, og daglig leder og styreleder i næringsforeningen har deltatt i styringsgruppen. Les mer »

Medlemsundersøkelse 2014

Medlemsundersøkelse gir signaler om at vi er på rett vei

87,4 % har gitt Fredrikstad Næringsforening terningkast mellom 4 og 6 for næringsforeningens rolleutøvelse etter første driftsår. Resultatet imponerte styret da de ble forelagt undersøkelsen i styremøte.
– Resultatet viser at medlemmene setter stor pris på arbeidet som er gjort i Fredrikstad Næringsforening første år som ny næringsforening, sier daglig leder Kjell Arne Græsdal. Les mer »

Magnus Kristiansen

Digital markedsføring anno 2014

Hvordan bedrifter skal få oppmerksomhet endrer seg, og den digitale arenaen gir mange muligheter.
– Det er større sjanse for gjennomslag hos mor gjennom en blogg en fredagskveld enn via TV-reklame, sa Magnus Kristiansen, byråleder hos Inpublish. Han ledet medlemmer i næringsforeningen gjennom trender og strategier på digitale flater. Les mer »

Kristian Fr. Kristiansen og Morten Huth

Bylørdager for små og store

Å arrangere 5 Bylørdager i året i Fredrikstad sentrum er bakteppet for Bylørdagsgruppa. Hver Bylørdag har eget tema med tilhørende aktiviteter, og butikkene frister gjerne med ekstra tilbud.
– Bylørdagene trekker flere folk til byen, og da drypper det på alle. Det er lov å samarbeide selv om man er konkurrenter, og derfor står Torvbyen og flere sentrumsbutikker sammen om denne aktiviteten, sier Morten Huth, senterleder i Torvbyen. Les mer »

Medlemsprofilen

  • BDO BDO

    Det finnes et kompetansehus i Fredrikstad som tilbyr tjenester fra regnskap til advokat og cybersecurity. BDO er så mye mer enn revisjon! Varme boller serverer de også. Les mer »

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev
* = obligatorisk felt
2019 © Fredrikstad Næringsforening. Nygaardsgata 16 / Postboks 1405 / 1602 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: Egeland Design